De kennisvraagstukken binnen het sociaal domein zijn groot. jb Lorenz start daarom de Academie Sociaal Domein. Hiermee willen wij het lerend vermogen van mensen die werkzaam zijn in en rondom het sociaal domein een impuls geven en versnellen. Door kennis te collectiviseren en samen te brengen kunnen wij onze specialistische en specifieke kennis opschalen. Op die manier maken we meer impact en willen we een platform zijn waar de voorlopers in en rond het sociaal domein hun kennis en inzichten delen met elkaar.

De Academie Sociaal Domein is eigenlijk een soort leer- en werkcentrum. We willen mensen informeren, inspireren en trainen. Dat doen we door belangrijke ontwikkelingen en veranderingen in het sociaal domein te duiden, nieuwe inzichten te bieden op bestaande vraagstukken en de vaardigheden en competenties van professionals te trainen.

Met de Academie bieden we een weg naar oplossingen voor complexe sociaal domein vraagstukken van nu.

Inhoudelijke vragen of geïnteresseerd in een trainingsplan op maat?

Wij ontwikkelen, in samenwerking met partners uit het veld, trainingen, kennis- en werkateliers voor bestuurders, beleidsmedewerkers, wijkteams en alle andere professionals in het sociaal domein.

Onze trainers hebben ruime ervaring met trainen, kennisoverdracht en het stimuleren van gedragsverandering. Ook hebben ze allemaal een achtergrond in het sociaal domein of de publieke sector en zijn ze beleidsmatig goed onderlegd. Daarnaast werken we waar nodig met hoogopgeleide specialistische trainers en ervaringsdeskundigen.

Wilt u meer informatie over een trainingsprogramma op maat, in-company trainingen of advies over financiering van een trainingsplan? Bel ons via 010-3040186 of mail via info@academiesociaaldomein.nl.

Tjisse BoschLieke de BruijnBianca den Outer
Dieger ten BergeRenate van HuizenRob van Renen