De zorgtaken voor gemeenten zijn de laatste jaren toegenomen. Helaas komt het regelmatig voor dat gemeenten te maken krijgen met een calamiteit in het sociaal domein. Gemeenten zullen hierop moeten reageren. Het reageren op een calamiteit is allerminst eenvoudig.

Bij sociale calamiteiten gaat het vaak om persoonlijke drama’s die voor veel mediabelangstelling kunnen zorgen. Onze trainingen en oefeningen zijn competentiegericht, interactief en afgestemd op de praktijk. Onze ervaren trainers nemen de deelnemers mee in een leerproces om sociale calamiteiten het hoofd te kunnen bieden. In onze opleidingen bootsen we de realiteit na en gaan we bijvoorbeeld aan de slag met crisiscommunicatie en rollen, taken en verantwoordelijkheden van alle actoren.

Doelgroep voor onze trainingen en oefeningen zijn de gemeenteraad, burgemeesters, wethouders, sociale calamiteitencoördinatoren, zorgaanbieders, communicatieadviseurs en leden van crisis- en wijkteams.