Naast de huidige taken in de ambulante begeleiding binnen de Wmo, krijgen álle gemeenten per 2020 de verantwoordelijkheid over Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. Specialistische zorgvormen die nu nog belegd zijn bij de centrumgemeenten.

De omvang en impact van Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen op zowel cliënten, zorgaanbieders als gemeenten is groot. Het betreft een kleine, zeer kwetsbare groep inwoners met zorgvragen op het vlak van geestelijke gezondheid, licht verstandelijke beperking in combinatie met ondersteuningsbehoefte op meerdere levensgebieden. In het bevorderen van zelfredzaamheid of samenredzaamheid, maken deze mensen (wisselend) gebruik van ondersteuning en voorzieningen in de Wmo, zorg & welzijn, veiligheid, werk en inkomen en met betrekking tot wonen. Dat vraagt een tijdige voorbereiding van gemeenten en zorgaanbieders in de aanloop naar 2020.

We gaan de komende maanden aan de slag met de kennis- en werkateliers met het beantwoorden van de navolgende vragen: Wat betekent deze decentralisatie met de transformatie opdracht voor gemeenten? Wanneer is er sprake van Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang? Hoe voorkomen we dat inwoners uitvallen? Welke rol en verantwoordelijkheid krijgen toegangsmedewerkers en accountmanagers? Welke rol en verantwoordelijkheden hebben bestuurders en gemeenteraden? Met wie en op welke schaal moeten we samenwerken? Op welke gemeentelijke domeinen heeft deze opdracht (wederzijds) effect? Wat betekent de regionale visie in de praktijk?