Met het onderbrengen van de decentralisaties bij de gemeente is er een unieke kans ontstaan om de ketens vanuit de afzonderlijke domeinen WMO, Jeugd en Werk en Inkomen te vervlechten en bovendien te verbinden met de andere domeinen waar de gemeente over gaat. De gemeente kan, als enige, de verschillende aspecten van de leefwereld van haar inwoners effectief en efficiënt  samenbrengen en weer laagdrempelig en begrijpbaar herinrichten. Deze opgave kan de gemeente niet alleen. Hiertoe is het nodig dat de gemeente overstijgend gaat samenwerken met andere organisaties in de keten en samenwerking tussen andere organisaties ook faciliteert.