Met het doorvoeren van de decentralisaties per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de domeinen Wmo (in brede zin), Jeugdhulp en Werk & Inkomen. Deze verantwoordelijkheid impliceert dat de gemeente opdrachtgever is geworden om dit op een verantwoorde manier in te vullen en waar te maken. Voor de gemeente was (en is) dit een nieuw domein, met eigen wet- en regelgeving, eigen bekostiging vergezeld door een korting op de budgetten en de uitnodiging tot innoveren. Wat is er nodig om dit opdrachtgeverschap goed en vernieuwend vorm te geven?