Wanneer mensen zich prettig voelen in hun leefomgeving, draagt dat bij aan hun gevoel van welzijn. Als mensen zich fitter voelen, zijn zij in staat om langer prettig thuis te wonen. Een leefstijl waarbij men voldoende beweegt en gezond eet. Sporten en bewegen is voor veel mensen een sociale en zinvolle activiteit en levert ook andere positieve neveneffecten op, zoals een betere gezondheid, het tegen gaan van overgewicht en betere motorische ontwikkeling. Binnen dit thema houden we ons bezig met het inrichten van een beweeg-vriendelijke samenleving. Daarbij richten we ons niet alleen op mensen binnen het sociaal domein; door het juist het inrichten van de openbare ruimte, kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich uitgenodigd voelen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Daarom is dit thema ook zeer interessant voor mensen die werkzaam zijn binnen het domein van ruimtelijke ordening. Ook GGD’en en andere organisaties die zich voor gemeenten bezighouden met bewegen en welzijn, zullen zich aangesproken voelen tot de inhoud van de kennis- en werkateliers.