Leren, Ontwikkelen en Werken gaat het over onderwijs en werken. We willen graag dat ieder kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Ook de bestrijding van laaggeletterdheid bij volwassenen is een belangrijk aandachtspunt binnen dit thema.

De ontwikkeling van de mens zorgt voor een goed gevoel en het is belangrijk om deze ontwikkeling door het hele leven heen te blijven stimuleren.