Jb lorenz heeft een naam en reputatie hoog te houden als het gaat om de monitoring van zorggebruik en zorgkosten binnen het sociaal domein. Reeds vanaf 2013 zijn wij actief voor gemeenten en regio’s van gemeenten om zorggebruik en zorgkosten te monitoren. Maar we monitoren niet alleen data; onze productiemonitoren onderscheiden zich vanwege het feit dat wij ook duiding geven aan de cijfers over zorggebruik en zorgkosten en gemeenten kunnen ondersteunen bij de doorontwikkeling van nieuwe zorgarrangementen en bijbehorende bekostingssystematieken. Wij zijn bekend met verschillende productiemonitoren op het gebied van Jeugdhulp, Productiemonitor j-GGZ, Wmo 2015 en Beschermd wonen.

De Academie Sociaal Domein faciliteert in de toepasbaarheid van deze monitoren bij beleidsontwikkeling, managementrapportages en het goed sturen op maatschappelijke resultaten.