De decentralisaties binnen het sociaal domein zijn niet simpelweg een overheveling van taken naar gemeenten. Gemeenten en zorgorganisaties staan voor een fundamentele herbezinning wat betreft hun positie ten opzichte van hun gemeenschap en de vormgeving van hun eigen organisatie. Alle betrokkenen binnen het sociaal domein merken dagelijks dat de huidige governance-structuren niet meer passen in de nieuwe complexe samenwerkingsverbanden van vandaag en dat strategische vraagstukken de eigen organisatiegrenzen overschrijdt.

Met de Academie Sociaal Domein bieden we duurzame oplossingen voor organisatie-ontwikkelvraagstukken en adviseren we over passende governance.