Contact met andere mensen dragen voor veel inwoners bij aan zich thuis voelen in hun stad, wijk of dorp. Contact met mensen kan eenzaamheid voorkomen. Wanneer inwoners een eigen netwerk hebben, kunnen zij daar vaak ook op steunen wanneer het (even) niet goed gaat. In eerste instantie is dit aan inwoners zelf om contacten met anderen te leggen. Maar hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare groepen, zoals inwoners met een beperking, kinderen in achterstandsposities, chronisch zieken en ouderen die hulp nodig hebben, of bewoners met geldzorgen ook mee kunnen doen.

Met Bestaanszekerheid gaan we aan de slag met het ontwikkelen van samenwerkingsrelaties met andere maatschappelijke voorzieningen. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende ontmoetingsplekken in wijken en buurten aanwezig zijn? En hoe kunnen we op basis van populatiekenmerken kennis krijgen over de behoeften die er zijn rondom ontmoetingsplekken? Ook parken en pleinen in de openbare ruimte bieden ruimte om elkaar te ontmoeten. En uiteraard is er ook nog de commerciƫle sector (horeca) die zaalruimtes aanbiedt.