Met het onderbrengen van de decentralisaties bij de gemeente is er een unieke kans ontstaan om de ketens vanuit de afzonderlijke domeinen Wmo, Jeugd en Werk en Inkomen te vervlechten en bovendien te verbinden met de andere domeinen waar de gemeente over gaat. De gemeente kan, als enige, de verschillende aspecten van de leefwereld van haar inwoners effectief en efficiƫnt samenbrengen en weer laagdrempelig en begrijpbaar herinrichten.

De dynamiek waarin het sociaal domein zich bevindt stelt andere eisen aan de manier waarop gemeenten beleid vormgeven. Strategie, beleid en de inbedding in organisatie structuren moet vorm krijgen terwijl we onderweg zijn? Dit vraagt om het loslaten van een vertrouwde manier van werken en verantwoording afleggen.