Onbeheersbare kosten in het sociaal domein waardoor het huishoudboekje van veel gemeenten onder druk komt te staan; het lijkt wel een selffulfilling prophecy en dat is het ook. Althans, zolang we focussen op de kosten. Dan kan anders!
Veel gemeenten hebben een tekort op de Wmo, Jeugdhulp, Beschermd wonen, of zelfs een stapeling van deze tekorten. Dit geeft politieke druk, druk op het management en druk op de uitvoering. Deze cyclus kan doorbroken worden door niet alleen te kijken naar de schaarse middelen en deze zo zuinig mogelijk te verdelen. We kunnen het tij keren en het huishoudboekje op orde krijgen. Maar wat vraagt dit van lokale politicy, bestuurders, management en beleid?