Bij Opgroeien richten we ons in eerste instantie op de vraagstukken rondom de uitvoering van de Jeugdwet en de vormgeving van het jeugdstelsel en het zorglandschap. Door middel van kennisateliers kunt u zich binnen dit thema op tal van onderwerpen op de hoogte stellen van de laatste trends en ontwikkelingen binnen het organiseren en uitvoeren van jeugdhulp. De kennisateliers kunnen aangevuld worden met werkateliers, waar u direct de leerstof uit de kennisateliers kunt vertalen naar uw eigen praktijksituatie. Alle kennis- en werkateliers richten zich op beleidsmakers, wijkteammedewerkers en consulenten maar zijn ook relevant voor medewerkers van jeugdhulporganisaties.