Hoe zorgen we ervoor dat inwoners een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving? Dat zij zich betrokken voelen en een positief gevoel bij hun leefomgeving te hebben? Om kwaliteit van leven te ervaren, is het belangrijk dat inwoners ervaren dat ze een zinvolle invulling van de dag hebben, dat ze van waarde zijn, iets nuttigs doen en ertoe doen. Dat kan door te werken maar ook door op een andere manier bij te dragen aan de maatschappij, zoals het verzorgen van familie of gezin of vrijwilligerswerk. Betrokken gaat over een belangrijk onderdeel van de Wmo2015: iedereen doet mee en voelt zich betrokken. De komende maanden staan de navolgende kennis- en werkateliers op het programma. De kennis- en werkateliers zijn met name geschikt voor mensen die werkzaam zijn voor gemeenten.